آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول

شركت تعاوني مسكن نظام پزشكي كرمان  شهرستان كرمان استان كرمان

نظر به اينكه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 93/1/29 این تعاونی ساعت 9/30 صبح روز جمعه در محل تالار بيمارستان شفا برگزار می شود . از اعضاي محترم دعوت مي شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند .

ضمناً

1-  اعضايي كه مايلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماينده تام الاختيار واگذار نمايند تا تاريخ 93/1/28 به اتفاق نماينده خود جهت تأييد و صدور برگ نمايندگي به محل دفتر تعاوني مراجعه نمايند .             ( حضور توأم عضو و نماينده وي در مجمع ممنوع است . ) در ضمن ساعت 8/5 صبح روز جمعه وكالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسي مي گردد .

دستورکار جلسه :

1-  استعفای هیئت مدیره و بازرسین تعاونی

2- انحلال شرکت تعاونی

                                                                                                                                                       هيئت مديره  شركت تعاوني

                                                                                                                                                       مسكن نظام پزشكي كرمان

 

                                                                       قابل توجه

اعضاء محترم تعاونی مسکن نظام پزشکی

با توجه به آگهی اعلام شده فوق ورود افراد غیر و کسانیکه وکالتنامه کتبی ( ممهور به مهر نظام پزشکی ) ندارند ممنوع میباشد ضمناً جلسه با حضور 160 نفر عضو تشکیل میگردد لطف کرده تشریف بیاورید .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم فروردین 1393ساعت 8:52  توسط امور اداری   | 

بازرسین محترم تعاونی مسکن نظام پزشکی کرمان

با سلام و احترام

باستحضار میرساند با توجه به مشکلات پیش آمده و تقریباً به اتمام رسیدن کار تعاونی اینجانب دکتر احمد برومند مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره دیگر قادر به انجام کار نمیباشم لذا استعفای خودم تقدیم و تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در جهت تعیین هیئت مدیره تسویه اقدام لازم انجام شود لذا لطف کرده استعفای اینجانب را قبول فرمائید %

 

دکتر احمد برومند

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

       شرکت تعاونی مسکن نظام پزشکی کرمان

 

 

رونوشت به :

1-  اداره تعاون کرمان

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت 10:47  توسط امور اداری   | 

خانم دکتر بتول غفاری بلوک B1 واحد شماره 4 طبقه 4 شماره تماس : 09133436582

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مهر 1392ساعت 10:48  توسط امور اداری   | 


صورت ريز بدهي اعضاء بابت ترمیم بودجه در پايان 16/6/92
 
رديف
شماره پرونده
نام و نام خانوادگي
مبلغ
توضيحات
 
1
6
دکتر سیدمحمدابریشمی
057
997
49
 
 
 
 
2
14
دکتر الهام صفاری
000
000
50
 
+000/950/9
000/950/59
 
3
15
خانم زهره بنازاده
000
000
50
 
 
 
 
4
20
خانم مهری اسدی
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
 
5
22
دکتر مهدی اسدی زرندی
000
000
17
 
 
 
 
6
25
دکتر رودابه اسفندیار پور
000
000
5
 
 
 
 
7
37
دکتر ایرج اسفندیار پور
000
000
50
 
 
 
 
8
40
سیده مریم امیرجهانشاهی
000
000
50
 
 
 
 
9
41
دکتر محمود امیرمیجانی
000
000
50
 
 
 
 
10
49
دکتر علی شهابی
000
000
50
 
 
 
 
11
50
دکتر حسن اشرف پور
000
000
50
 
+000/000/10
000/000/60
 
12
52
دکتر محبوبه امیرمیجانی
000
000
50
 
 
 
 
13
53
دکتر داریوش رضوی
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
 
14
58
دکتر مهدیه برومند ثانی
000
000
20
 
 
 
 
15
66
دکتر سیدولی اله بوریازاده
000
000
50
 
+057/697/13
057/697/63
 
16
79
دکتر عیسی پیرمرادی
000
000
40
 
+ 000/700/3
000/700/43
 
17
81
خانم ناهید نصری
000
000
50
 
+ 000/000/10
000/000/60
 
18
89
دکتر ناهید تقوی
000
000
40
 
 
 
 
19
96
دکتر مهین نامجو
025
973
49
 
 
 
 
20
118
دکتر علیرضا افخمی
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
 
21
127
دکتر حسن خدادادی
000
000
50
 
 
 
 
22
132
دکتر ژیلا فردوس
000
000
50
 
 
 
 
23
137
دکتر مهدیه دلیلی
220
959
19
 
 
 
 
24
138
دکتر علیرضا دهقان
000
000
10
 
 
 
 
25
155
دکتر عادل رضایی
000
000
50
 
 
 
 
26
164
دکتر احمدزیدآبادی نژاد
000
000
50
 
 
 
 
27
177
دکتر فروغ سلجوقی
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
 
28
179
دکتر ابوطالب حسینی
336
771
29
 
 
 
 
29
180
دکتر اصغر روشندل
000
000
50
 
+ 000/700/6
000/700/56
 
30
184
دکتر ژیلا سلطان احمدی
000
000
30
 
 
 
 
جمع
638
700
261
1
 
 
رديف
شماره پرونده
نام و نام خانوادگي
مبلغ
توضيحات
31
192
خانم مهین شاهرخی
000
000
50
 
+ 000/000/10
000/000/60
32
198
دکتر رضا سینائی
000
000
50
 
 
 
33
206
دکتر علی شیبانی
000
000
30
 
 
 
34
207
دکتر محمدرضا شیپوری
516
999
29
 
 
 
35
224
دکتر معصومه صدیق دریجانی
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
36
228
دکتر افشین صرافی نژاد
000
000
50
 
 
 
37
242
دکتر شاهین عبدشاهزاده
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
38
247
دکتر سعید علیخانی
000
000
20
 
 
 
39
257
دکتر مهرداد غفاری
821
999
49
 
 
 
40
258
دکتر زهره غفاری
000
000
50
 
 
 
41
260
دکتر محمدجواد غنی زاده
000
000
50
 
 
 
42
271
دکتر حمیدرضا فنائی
000
000
50
 
+ 132/670/13
132/670/63
43
285
دکتر مسعود رزاقی
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
44
307
دکتر امین گوشه
000
000
50
 
 
 
45
321
دکتر شهرام موسی علی
000
000
15
 
 
 
46
338
دکتر محمدعلی مشایخی
000
000
50
 
 
 
47
340
دکتر مسعود مصطفائی
000
700
20
 
 
 
48
342
دکتر عبدالله مظفری
000
000
25
 
 
 
49
344
دکتر رفعت معتمدی
000
000
24
 
 
 
50
346
دکتر مسعود مقدری
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
51
347
دکتر یوسف مقیمی
000
000
25
 
 
 
52
351
دکتر مهاجری
000
000
50
 
 
 
53
360
دکتر محمدحسین میرپاریزی
000
000
50
 
+000/700/13
000/700/63
54
380
دکتر محمدحسین ترابی نژاد
000
000
10
 
 
 
55
382
دکتر اکرم نیازی
000
000
20
 
 
 
56
391
دکتر زهرا همایی
000
000
50
 
+ 012/696/13
012/696/63
57
411
دکتر مرضیه یحیوی
000
000
50
 
 
 
58
412
دکتر مینا مبشر
000
000
50
 
 
 
جمع
975
399
381
2
 

 
+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور 1392ساعت 9:40  توسط امور اداری   | 

نظر به اينكه جلسه مجمع عادي سالیانه نوبت اول مورخ 92/7/19 این تعاونی ساعت 9 صبح روز جمعه در محل تالار بيمارستان شفا برگزار می شود . از اعضاي محترم دعوت مي شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند .

ضمناً 

1- اعضايي كه مايلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماينده تام الاختيار واگذار نمايند تا تاريخ 92/7/17 به اتفاق نماينده خود جهت تأييد و صدور برگ نمايندگي به محل دفتر تعاوني مراجعه نمايند . ( حضور توأم عضو و نماينده وي در مجمع ممنوع است . ) در ضمن ساعت 9 صبح روز جمعه وكالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسي مي گردد .

2- افرادي كه متقاضي كانديداتوري سمت بازرسی مي باشند حداكثر تا تاريخ 92/6/26 جهت ثبت نام به محل دفتر تعاوني مراجعه نمايند .  

دستورکار جلسه :

1-  ارائه گزارش عملكرد هيئت مديره

2- ارائه گزارش بازرس در خصوص صورتهای مالی  

3- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 91    

4- انتخابات بازرسین ( 3 نفر )

5- تأیید 240 نفر اعضاء تعاونی  ( تغییرات اعضاء )

6- بودجه پیشنهادی جهت سال 92

7- تصمیم در مورد اعضاء بدهکار به تعاونی و بانک رفاه

8- تصمیم در مورد عدم مراجعه اعضاء جهت تحویل موقت واحد 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور 1392ساعت 8:57  توسط امور اداری   | 

نظر به اينكه جلسه مجمع عادي سالیانه نوبت اول مورخ 19/7/92 این تعاونی ساعت 9 صبح روز جمعه در محل تالار بيمارستان شفا برگزار می شود . از اعضاي محترم دعوت مي شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند .

ضمناً 

1- اعضايي كه مايلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماينده تام الاختيار واگذار نمايند تا تاريخ 17/7/92 به اتفاق نماينده خود جهت تأييد و صدور برگ نمايندگي به محل دفتر تعاوني مراجعه نمايند . ( حضور توأم عضو و نماينده وي در مجمع ممنوع است . ) در ضمن ساعت 9 صبح روز جمعه وكالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسي مي گردد .

2- افرادي كه متقاضي كانديداتوري سمت بازرسی مي باشند حداكثر تا تاريخ 26/6/92 جهت ثبت نام به محل دفتر تعاوني مراجعه نمايند .  

دستورکار جلسه :

1-  ارائه گزارش عملكرد هيئت مديره

2- ارائه گزارش بازرس در خصوص صورتهای مالی  

3- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 91    

4- انتخابات بازرسین ( 3 نفر )

5- تأیید 240 نفر اعضاء تعاونی  ( تغییرات اعضاء )

6- بودجه پیشنهادی جهت سال 92

7- تصمیم در مورد اعضاء بدهکار به تعاونی و بانک رفاه

8- تصمیم در مورد عدم مراجعه اعضاء جهت تحویل موقت واحد 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور 1392ساعت 8:54  توسط امور اداری   | 

1- خانم دکتر فتانه مختاری بلوک B2 واحد شماره 4 طبقه 3 شماره تماس 09122374890 و 09121021648 

2- آقای دکتر آرمین درویش زاده شماره تماس 09131976924

3- آقای دکتر شهراد تاج الدینی شماره تماس 09133983682 و 09131403609

4- آقای دکتر سعید علیخانی شماره تماس 09131403294

5- خانم دکتر ناهید افتخاری 09131408775

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1392ساعت 11:42  توسط امور اداری   | 

هزينه هاي پرداختي شده از تاريخ 91/12/14 لغايت 91/12/20 
         
رديف  تاريخ  شماره چك  پرداخت هاي انجام شده  مبلغ به ريال 
1 91/12/15 447619 بانک رفاه کارگران  بابت حق الزحمه تیر ماه 91کارکنان 108,722,392
2 91/12/15 447620 آقای یوسف عابدینی حق الزحمه عایق بندی استخر  6,750,000
3 91/12/17 447621 آقای حمیدرضا طالب زاده بابت تنخواه گردان کارپردازی  14,742,100
4 91/12/17 447622 آقای ابراهیم سلطانی بابت خرده کاری استخر و لابی ها 14,259,000
5 91/12/17 447623 تأسیسات مهر بابت بهای کوره سونا 10,500,000
6 91/12/17 447624 آقای حمیدرضا طالب زاده واریز بحساب شهرداری حمل زباله  3,150,000
7 91/12/17 447625 آقای حمیدرضا طالب زاده واریز بحساب آذران پلاستیک بابت سقف 14,188,000
8 91/12/19 447626 شرکت آمپر تابلو بابت مانده بستانکاری  4,350,000
9 91/12/19 447627 آقای علی ضیاء الدینی بستانکاری شن و ماسه  10,000,000
10 91/12/19 447628 فروشگاه زیبا سرام بستانکاری کاشی استخر  80,000,000
11 91/12/20 447629 تأمین اجتماعی بابت حق بیمه بهمن کارکنان  26,082,963
12 91/12/20 447630 تأمین اجتماعی بابت قسط چهارم بدهی  77,371,000
جمع كل  370,115,455

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391ساعت 9:18  توسط امور اداری   | 

هزينه هاي پرداختي شده از تاريخ 91/12/8 لغايت 91/12/14 
         
رديف  تاريخ  شماره چك  پرداخت هاي انجام شده  مبلغ به ريال 
1 91/12/8 447607 بانک رفاه کارگران حقوق آذر ماه کارکنان 87,841,978
2 91/12/9 447608 آقای ابراهیم سلطانی بابت صورت وضعیت 2 کاشی استخر  30,299,390
3 91/12/9 447609 آقای حمیدرضا طالب زاده بابت تنخواه گردان کارپردازی  14,744,040
4 91/12/9 447610 صنایع چوب عظیم پور بابت تعمیر درب چوبی  16,179,600
5 91/12/9 447611 آقای مهدی کارزاری بابت نظافت زیرزمین 3,507,500
6 91/12/9 447612 تأمین اجتماعی بابت مطالبات آقای محسن راجی  43,582,317
7 91/12/9 85368 آقای محمدعلی ایرانمنش بستانکاری لوله کشی فاضلاب  25,000,000
8 91/12/10 85369 آقای غیب الله صمدی بابت علی الحساب صورت وضعیت رنگ آمیزی  30,000,000
9 91/12/13 447613 آقای محمد بارانی بابت اجرت حمل نخاله 3,938,200
10 91/12/13 447614 آقای ابراهیم سلطانی بابت صورت وضعیت 3 کاشی استخر  19,301,284
11 91/12/13 447615 آقای فرهبود علی الحساب حق الزحمه معوقه 4ماهه  20,000,000
12 91/12/13 447616 آقای امید اثنی عشری علی الحساب سقف کاذب  10,000,000
13 91/12/14 447617 آقای حمیدرضا طالب زاده بابت حق الزحمه دی کارگران 52,233,469
14 91/12/14 447618 آقای رجب دولت آبادی بابت علی الحساب گچکاری  5,000,000
15 91/12/14 85370 آقای سیدمحمدرضا امید علی الحساب بستانکاری  11,000,000
16 91/12/14 85371 آقای مهندس علیرضا گوهری بابت علی الحساب بستانکاری  15,000,000
17 91/12/14 85372 آقای مهندس حمید غفوری بابت علی الحساب بستانکاری  15,000,000
جمع كل  402,627,778

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اسفند 1391ساعت 12:33  توسط امور اداری   | 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول

شركت تعاوني مسكن نظام پزشكي كرمان  شهرستان كرمان استان كرمان

نظر به اينكه جلسه مجمع عادي بطور فوق العاده نوبت اول مورخ 91/12/11 این تعاونی ساعت 8/5 صبح روز جمعه در محل تالار بيمارستان شفا برگزار می شود . از اعضاي محترم دعوت مي شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند .

ضمناً

1-  اعضايي كه مايلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماينده تام الاختيار واگذار نمايند تا تاريخ 91/12/8 به اتفاق نماينده خود جهت تأييد و صدور برگ نمايندگي به محل دفتر تعاوني مراجعه نمايند . ( حضور توأم عضو و نماينده وي در مجمع ممنوع است . ) در ضمن ساعت 8/5 صبح روز جمعه وكالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسي مي گردد .

2- افرادي كه متقاضي كانديداتوري سمت هیئت مدیره مي باشند حداكثر تا تاريخ 91/11/16 جهت ثبت نام به محل دفتر تعاوني مراجعه نمايند .  

دستورکار جلسه :

1-  گزارش عملكرد هيئت مديره در مورد پیشرفت کار و اسناد واحدها

2- گزارش بازرسين در مورد بودجه و راهکاری جهت تأمین عدم پرداختها

3- پذیرش عضویت و استعفا از عضویت   

4- انتخاب یک نفر عضو اصلی هیئت مدیره و دو نفر علی البدل برای مدت باقیمانده

5- تصمیم در مورد فروش 4 واحد تجاری

6- قرائت گزارش حسابرسی سال 89

 

                                                                                                                                                       هيئت مديره  شركت تعاوني

                                                                                                                                                       مسكن نظام پزشكي كرمان 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اسفند 1391ساعت 11:35  توسط امور اداری   |